Корекція постави

( 0 Голосов ) 

 

Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

Оцінюючи фізичний розвиток дітей дошкільного віку, не треба за­бувати про поставу дітей, яка змінюється в них у різні вікові періоди. На кінець періоду дошкільного віку у здорової дитини хребет набуває звичайну форму з невеликим вигином вперед в шийному й попереко­вому відділах та до заду в грудному відділі.

Фізіологічні вигини допомагають зберегти рівновагу, пом’якшу­ють поштовхи та струси під час руху. Вважають, що до 6-7 років ви­гини хребта вже добре виражені, а у 14—15 – стають постійними, але кінцеве формування завершується у 20-25 років. Зміна постави у дітей в процесі росту і розвитку пов’язана зі зміщенням загального центру ваги, що у дівчат проходить у віці 11-12 років, а у хлопців – 12-13 років. Саме в цей період треба бути особливо уважним до дитини, слід­кувати за її поставою. У процесі вікового розвитку фізіологічні вигини змінюються залежно від кута нахилу таза та тяги м’язів, які оточують хребет. Це дає змогу впливати на розвиток вигинів відповідним під­бором фізичних вправ.

Без доброго фізичного розвитку неможливе нормальне положення корпуса – правильна постава.

Постава – це звична для людини поза під час сидіння, стояння та ходьби, сформована шляхом поєднання роботи умовних і безумовних рухових рефлексів у процесі розвитку та виховання. Формування тієї або іншої постави проходить під впливом багатьох умов: характеру будови і ступеня розвитку кісткової системи, зв’язково-суглобового і нервово-м’язового апарату, особливостей умов праці та побуту, по­рушення діяльності й будови організму, які залишилися після деяких недуг, особливо перенесених у ранньому дитинстві. Всі ці моменти можуть бути безпосередніми факторами утворення тих або інших від­хилень в будові організму та характеру всієї рухової діяльності.

Правильна постава і нормальна будова тіла належить до числа критеріїв, які визначають стан здоров’я. Вона не передається по спад­ковості, її формують у сім’ї, дитячих закладах, у побуті й на роботі.

Постава визначається, по-перше, положенням голови, формою хребта і грудної клітки, кутом нахилу таза, станом плечового поясу, верхніх та нижніх кінцівок; по-друге, роботою м’язів, які беруть участь у збереженні рівноваги тіла. Правильне положення тіла є наслідком рівномірної м’язової тяги та взаємотонуса м’язів плечового пояса, шиї, спини, таза і задньої поверхні стегон. Найбільше значення у зміні по­стави відіграє хребет і таз. Має значення зріст, маса, пропорційність окремих розмірів тіла, ступінь розвитку м’язів та підшкірножирового шару та інше.

Із фізіологічної точки зору поставу розглядають як динамічний стереотип, який набувається протягом індивідуального життя, у про­цесі виховання. Вона формується механізмом утворення тимчасових зв’язків, а тривалі та часті повторення сприяють утворенню мов­них рефлексів, які забезпечують угримання тіла в спокої та рухах. Формування постави починається з першого року життя дитини, коли вона починає стояти та ходити. Положення голови викликає рефлек­си пози, які створюються тонічними рефлексами спинного, довгастого мозку та мозочка.

Із багатьох статичних положень положення стоячи є найбільш звичним, до якого людина пристосовується протягом століть, і виро­бляє рефлекси, які регулюють розподілом тонусу м’язів, нормальне функціонування систем організму. У біомеханіці за правильну поставу приймається основна стійка, коли рівновага тіла тривало утримується без значних м’язових зусиль, хребтовий стовп зберігає свої нормальні фізіологічні вигини і створюються умови для дихання та кровообігу.

Нормальна постава добре збудованої людини характеризується правильною симетричністю плечового поясу; однаковою довжиною рук і ніг; симетричним розміщенням тазу; симетричністю обох лопа­ток; однаковою формою трикутників, утвореними бічною поверхнею тулуба та внутрішньою поверхнею.

Нормальна постава

Вигляд спереду Голова тримається прямо; підборіддя дещо підня­те; плечі розвернуті, надпліччя розташовані на одному рівні; трикутники талії (відстань між опущеною рукою і талією) з обох боків симетричні, грудна клітка не має западин або випинів і симетрична щодо серединної лі­нії.

Вигляд ззаду Хребет розташований посередині тулуба, лінія остистих відростків хребта займає середнє положен­ня; голова посередині, плечі й лопатки на одному рівні та прилягають до тулуба, кути лопаток розміще­ні на одній горизонтальній лінії.

Вигляд збоку Хребет у профіль має нормально виявлені фізіоло­гічні вигини (величина шийного й поперекового лордо-зів, грудного і крижового кіфозів не перевищує 4 см); живіт підтягнутий, ноги розігнуті у колінних і кульшо­вих суглобах. Нормальна постава надає тілу гарний зо­внішній вигляд, створює сприятливі умови для роботи внутрішніх органів, підвищує працездатність, покращує здоров’я і продовжує тривалість життя людини.

Провідна педагогічна ідея досвіду: Актуальність профілактичних заходів щодо попередження порушень постави і деформації стопи у учнів класів інтенсивної педагогічної корекції обумовлена поширеністю цих розладів, які на фоні високого рівня статичного, сенсорного, інформаційного навантаження у період росту та розвитку організму переходять у фіксовані форми.
Одним з важливих аспектів в реалізації такої проблеми є створення передумов для забезпечення успішної навчально-виховної діяльності за допомогою використання спеціальних фізичних вправ у структурі коригуючої гімнастики на фітболах. З урахуванням результатів медичних карток учнів, було розроблено комплекс коригувальних вправ із застосуванням методики Євмінова (фітбол- гімнастики). Методика Євмінова є принципово новим методом профілактики та корекції порушення постави і деформації стопи.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Розвивати фізичні якості можна хоч щодня. Кожна фізична вправа приносить користь, тільки одні вправи носять загально розвиваючий і загально укріплюючий характер, а інші мають направлену дію, наприклад, на розвиток і укріплення окремих груп м’язів: спини, стопи і нижніх кінцівок. Проблеми профілактики порушень постави і стопи ще далекі від повного вирішення і дуже актуальні.
Заслуговує на увагу і той факт, що між плоскою стопою і правильною поставою існує певний зв’язок. Інноваційна форма занять з корекції постави і деформації стопи ? фітнес-бол гімнастика включає комплекс різних рухів і статичних поз з опорою на спеціальний м’яч.
На уроках з фізичної культури класів інтенсивної педагогічної корекції із використанням фітболів і джгутами також застосовувється і музичний супровід, темп якого визначається характером рухів і ступенем амортизації м’яча з урахуванням індивідуального рівня фізичної підготовленості учнів. При заняттях фітбол-гімнастикою з дітьми використовується переважно легка вібрація в спокійному темпі (сидячи, не відриваючи сідниць від м'яча).

Науково-педагогічна база досвіду: Фітбол або швейцарський м'яч прийшов до нас у 50-х роках. Винайдений швейцарським лікарем-фізіотерапевтом Сюзан Кляйнфогельбах для реабілітації хворих з травмами хребта. В нашій країні вперше на практиці використав фітбол Євмінов В'ячеслав Володимирович - Президент вертебрально-оздоровчого Центру Євмінова м. Київа, лікар з лікувальної фізкультури і спорту.
Методика Євмінова є принципово новим методом лікування і профілактики деформацій хребта, які мають переваги перед іншими. Вона спрямована на зміцнення м’язового корсету, особливо власних м’язів хребта. А також освічена в роботах ВакуленкоЛ., Дворяковського І., Голдирєва, Петровича В..

Стисла анотація досвіду:
Правильна постава не виникає сама по собі. Її потрібно формувати, як і будь-яку іншу рухову навичку з раннього дитинства. Виправлення постави вимагає наполегливої, систематичної, кропіткої роботи як з боку вчителя, так і самого учня і його батьків, які зобов’язані постійно контролювати поставу дитини вдома.
Завдання формування правильної постави повинно вирішуватися в усіх класах. Тому мною були систематизовані вправи на поставу за віковими групами (класами), які вивчаються на уроках і періодично виконуються учнями вдома.
Вправи на поставу поділені на дві групи:
1. Вправи, що сприяють формуванню правильної постави (переважна більшість гімнастичних вправ);
2. Вправи, що сприяють профілактиці деформації стопи.
Значну частину запропонованих вправ проводяться в положеннях, які сприяють розвантаженню хребта – лежачи на спині та на животі, на «четвереньках».
Кожна група вправ була поділена на три основні види вправ:
а) зі джугами;
б) на фітболах;
в) з рівноваги.
Неправильно, криво сидіти на фітболі неможливо. За допомогою утримання правильної посадки на фітболі вирівнюється положення тазу, завдяки своїй пружній властивості вирівнює таз і хребет без всяких додаткових пристосувань.
Фітболи дозволяють максимально індивідуалізувати профілактичний процес за рахунок широких можливостей корекції постави як у фронтальній, так і в сагітальній площині, а вправи зі джгутами допомагають корегувати виконану роботу.
При виконанні корекційної роботи на заняттях з дітьми класів інтенсивної педагогічної корекції намагалася:
1. Уникати методичних шаблонів, урізноманітнювала зміст проведення занять.
2. Ставила і вирішувала конкретні цілі та завдання, що мають загальні і специфічні впливи на організм дитини.
3. Дотримувалася структури кожного заняття, методично правильно організувувала початкову, основну та заключну частини.
Заняття на фітболі проводилися на різних етапах уроку.
У підготовчій частині заняття (10-15% тривалості всього заняття) був створений позитивний емоційний фон, а установка, функціонально підготовлювала організм до майбутнього навантаження, що сприяє формуванню правильної постави і правильній установці стоп. В основній частині (70-80% часу) вирішувалися завдання розвитку рухових навичок та вмінь, формування фізичних якостей, корекції наявних деформацій опорно-рухового апарату. У заключній частині заняття (10-15% часу) забезпечувалось поступове зниження функціональної активності організму, щоб підготувати учнів до подальшої діяльності.
4. Раціонально регулюється навантаження. Дозування й інтенсивність фізичних вправ досягається певним числом повторень, темпом виконання, зміною площі опори, зміною вихідних положень і способів виконання вправ, раціональним чергуванням часу навантаження та відпочинку, використовується музика.
5. Правильно і своєчасно використовується страховка та допомога. Профілактика травматизму полягає також у ретельному дозуванні фізичних вправ, забезпеченні санітарно-гігієнічних умов.
6. Обов'язково враховується індивідуальні особливості дитини.
Фітбол вправи, як сучасна форма корегуючої гімнастики дає мені можливість вирішувати оздоровчі, виховні та освітні завдання.
Ця методика за своєю спрямованістю виправдовують мету - оздоровлення дітей з порушенням постави і деформацією стопи, створення позитивної емоційної сторони, особливо для дітей з класів інтенсивної педагогічної корекції, яким подобається яскраве забарвлення фітболів та новизна і не традиційність.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Наша адреса:

м. Львів,вул. Мельника, 18

(вхід зі сторони відкритих тенісних кортів)

Палац спорту «Україна»

перший поверх
+380 32 237-73-22
+380 67 960-67-88

другий поверх
+380 32 238-04-48
+380 96 129-80-97